Aktualności

2022-10-07

Jarmark Staroci 

2022-03-23

UCHWAŁA NR 40.400.2022

Rady Miasta Rydułtowy z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 25.171.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rydułtowach, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

2022-03-23

Rodzinne popołudnia z plastyką - zajęcia realizowane w ramach projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy"

2022-03-10

"Nauka da się lubić" projekt w Szkole Podstawowej nr 4

2022-02-07

Zakończył się projekt "Umiem się uczyć" w Szkole Podstawowej nr 1

2021-12-07

„Miasto Rydułtowy – Rozwijamy kompetencje cyfrowe” - podsumowanie projektu

2021-08-13

Informacja o dokonaniu wyboru wykonawców na dostawę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”

2021-08-13

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnejw Szkole Podstawowej nr 2
w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”

2021-07-28

Informujemy, że ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów spożywczych do stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej 1 oraz Szkole Podstawowej 2 zostało zamieszczone na Platformie Zakupowej Miasta Rydułtowy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy/proceedings

 

 

2021-05-10

"Miasto Rydułtowy - rozwijamy kompetencje cyfrowe" BEZPŁATNE SZKOLENIA

2021-05-10

Punkt szczepień w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach

2021-04-20

ZIELONA PRACOWNIA 2021

w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach

2021-04-20

Posiłek w szkole i w domu - Szkoła Podstawowa nr 1

2020-03-12

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

2020-03-12

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.