Archiwum: sierpień 2021

2021-08-13

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnejw Szkole Podstawowej nr 2
w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”

2021-08-13

Informacja o dokonaniu wyboru wykonawców na dostawę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”