Archiwum: marzec 2022

2022-03-10

"Nauka da się lubić" projekt w Szkole Podstawowej nr 4

2022-03-23

Rodzinne popołudnia z plastyką - zajęcia realizowane w ramach projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy"

2022-03-23

UCHWAŁA NR 40.400.2022

Rady Miasta Rydułtowy z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 25.171.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rydułtowach, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat