Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 3

2021-04-20

ZIELONA PRACOWNIA 2021

w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach

logo projektu zielona pracownia

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rydułtowach przystąpiła do konkursu "Zielona Pracownia 2021"

Konkurs „Zielona Pracownia’2021” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2021” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40.000 zł.

Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2021” składać można w terminie 1 – 31 marca 2021 roku.