Posiłek w szkole i w domu - Szkoła Podstawowa nr 1

2021-04-20

Posiłek w szkole i w domu - Szkoła Podstawowa nr 1

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach złożyła wniosek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”  w roku 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267) termin przekazania danych o których mowa w §6 ust.2 pkt 5 ww rozporządzenia do organów prowadzących przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) upływa 15 kwietnia 2021 roku.