„Miasto Rydułtowy – Rozwijamy kompetencje cyfrowe” - podsumowanie projektu

2021-12-07

„Miasto Rydułtowy – Rozwijamy kompetencje cyfrowe” - podsumowanie projektu

tablica z nazwą projektu

Szkolenia z zakresu podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Rydułtowy oraz okolicznych miast zakończyły się. Odbyły się one w ramach projektu pod nazwą: „Miasto Rydułtowy – Rozwijamy kompetencje cyfrowe”, w ramach mikrograntu "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego operatorem jest Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z Internetu w celach społecznych, zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Udział w szkoleniach był całkowicie bezpłatny, a skorzystać mógł każdy, kto tylko chciał i miał ukończony 25 rok życia. Wśród chętnych nie zabrakło rodziców, seniorów, pracowników różnych instytucji, bibliotekarzy i wielu innych mieszkańców Rydułtów i okolicznych miast. Od czerwca 2021 r. do listopada 2021 r. w ramach tegoż projektu przeprowadzono aż 26 szkoleń, w których przeszkolono łącznie 312 osób. Uczestnicy projektu brali udział w trzydniowych szkoleniach. Każdy dzień składał się z czterech godzin szkoleniowych oraz przerw przeznaczonych na poczęstunek i krótki odpoczynek. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy wypełniali ankiety badające ich poziom umiejętności i kompetencji cyfrowych na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Zapoznawali się planem i treściami danego szkolenia, a w celu osobistego sprawdzenia swoich umiejętności  obsługi komputera i poruszania się w sieci każdy uczestnik (oczywiście przy pomocy instruktora) zakładał konto Google. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną, w której wskazywali na najbardziej wartościowe treści w szkoleniach oraz oceniali umiejętności i  kompetencje instruktorów prowadzących szkolenia. Chętne osoby do szkoleń miały do wyboru jeden z siedmiu modułów szkoleniowych: 1. „Rodzic w Internecie”, 2. „Mój biznes w sieci”, 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”, 4. „Działam w sieciach społecznościowych”, 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog), 6. „Rolnik w sieci” oraz 7. „Kultura w sieci”. Swój akces do udziału w danym module należało zgłosić poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Największym zainteresowaniem wśród wszystkich modułów szkoleniowych cieszyły się moduły: „Rodzic w Internecie” oraz „Moje finanse i transakcje w sieci”. Zgłaszający się rodzice byli zainteresowani podniesieniem zakresu wiedzy oraz umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu przez nich jako rodziców, a także i przede wszystkim nauczeniem się jak zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom w korzystaniu z różnych treści w sieci. Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci”, zapewniał nabycie umiejętności przez uczestników projektu takich jak: bezpieczne zarządzanie rachunkiem bankowym, bezpieczne dokonywanie płatności online, wykonywanie płatności na rzecz instytucji np. Urząd Skarbowy, Urząd Miasta czy nawet rezerwacja biletów lotniczych, kolejowych i innych. Chętnych nie brakowało także na szkolenia: „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Mój biznes w sieci”, „Kultura w sieci”. Mniejsze zainteresowanie było modułami: „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Rolnik w sieci”. Wszyscy uczestnicy podczas szkoleń otrzymali bezpłatny zestaw materiałów szkoleniowych, które składały się między innymi z notesów, długopisów, oraz różnego rodzaju wydruków prezentacji materiałów szkoleniowych. Po ukończeniu udziału w szkoleniu każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Każdy, kto uczestniczył w naszych szkoleniach miał okazję nauczyć się jak bezpiecznie korzystać z Internetu i portali społecznościowych, jak wykorzystać go w prowadzeniu biznesu oraz jak w legalny sposób korzystać z zasobów kultury. Istotnym elementem szkoleń było także przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online funkcjonujących nie tylko w Urzędzie Miasta Rydułtowy, ale również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz innych jednostkach publicznych (np. załatwianie spraw urzędowych, rozliczenia podatkowe, itp).

W ramach unijnego projektu zakupiono 12 nowych laptopów, które były używane do przeprowadzania szkoleń. Po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkołom podstawowym w Rydułtowach i będą służyć uczniom do celów edukacyjnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z naszej oferty i wzięli udział szkoleniach jak również tym, którzy zaangażowani byli bezpośrednio w realizację tegoż projektu.

 

Koordynator projektu

Jolanta Otawa