Kontakt

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach

DANE ADRESOWE

ul. Raciborska 369
44-280 Rydułtowy
tel. 32 45 37 525
fax 32 45 37 526
e-mail: mzopo@op.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ramach systemu PeUP-/mzoo_rydultowy/domyslna
NIP 647-17-70-367

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

 

Dyrektor

Jolanta Otawa
tel. 32 45 37 529
e-mail: jotawa@mzopo.rydultowy.pl

Główna Księgowa

Magdalena Gajewska
tel. 32 45 37 533
e-mail: mgajewska@mzopo.rydultowy.pl

Dział Księgowości

Joanna Burek
tel. 32 45 37 535
e-mail: jburek@mzopo.rydultowy.pl

Roksana Granieczny
tel. 32 45 37 533
e-mail: rgranieczny@mzopo.rydultowy.pl

Janina Pośpiech
tel. 32 45 37 534
e-mail: jpospiech@mzopo.rydultowy.pl

Dział Płac

Monika Kuna
tel. 32 45 37 531
e-mail: mkuna@mzopo.rydultowy.pl

Monika Sobczyk
tel. 32 45 37 532
e-mail: msobczyk@mzopo.rydultowy.pl

Ewa Manderla
tel. 32 45 37 530
e-mail: emanderla@mzopo.rydultowy.pl

Dział Organizacyjno-Finansowy

Hanna Gojny
tel. 32 45 37 527
e-mail: hgojny@mzopo.rydultowy.pl

Adrianna Chaim
tel. 32 45 37 528
e-mail: achaim@mzopo.rydultowy.pl

Barbara Gregorek
tel. 32 45 37 525
e-mail: bgregorek@mzopo.rydultowy.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sobik
tel. 32 45 37 480
e-mail: iod@rydultowy.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

tel. 796 787 276
e-mail: mkrparydultowy@onet.pl