O nas

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 1994 roku na mocy uchwały nr XXIII/188/94 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 marca 1994 roku i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna miasta Rydułtowy.

Terenem działania zespołu jest obszar administracyjny miasta Rydułtowy, a istotą i przedmiotem działania jest wykonywanie zadań związanych z obsługą finansowo-księgową szkół, przedszkoli i ognisk. Obecnie MZOPO prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 12 jednostek:

- 4 szkoły podstawowe

- 4 publiczne przedszkola

- 2 ogniska

- Miejski Żłobek

- Rydułtowski Ośrodek Sportu Rekreacji

 

Od dnia 1 września 2017 roku w MZOPO znajduje się siedziba Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

pdf
plik pdf - 319.3 KB
pdf
plik pdf - 170.8 KB

Uchwała 48.450.2022 Rady Miasta w sprawie zmiany statutu mzopo

pdf
plik pdf - 377.6 KB

uchwała nr 34.323.2017 w sprawie zmiany statutu MZOPO

pdf
plik pdf - 2.9 MB

regulamin organizacyjny MZOPO - pdf